Noong 1974, kinatawan ni Newton-John ang United kingdom sa Eurovision Tune Competition kasama ang kantang « Mabuhay ang Pag-ibig »

Noong 1974, kinatawan ni Newton-John ang United kingdom sa Eurovision Tune Competition kasama ang kantang « Mabuhay ang Pag-ibig » Ang kanta ay pinili con el fin de sa Newton-John ng publiko sa Britanya mula sa anim na posibleng mga admission. (Kinilala ni Newton-John na nag-ayaw sa kanta.) [22] Au moment ou Newton-John ay natapos sa pang-apat […]